[1]
Bruvik, Åse N.N. and Haaland, G. 2020. Relevant opplæring i yrkesopplæringens første år: Elevers erfaringer med yrkesrelevant opplæring: [Relevant training in the first year of vocational training: Pupils’ experience with vocational training]. Nordic Journal of Vocational Education and Training. 10, 2 (May 2020), 44–62. DOI:https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2010244.