[1]
Berglund, I. 2020. Yrkeslärares bedömningar i gränslandet mellan skola och arbetsliv: Utifrån studier av svensk gymnasial lärlingsutbildning: [VET teachers’ assessments in the borderland between school and work: Based on studies of Swedish upper secondary apprenticeship education]. Nordic Journal of Vocational Education and Training. 10, 3 (Oct. 2020), 83–98. DOI:https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2010383.