[1]
Nylund, M. and Gudmundson, B. 2017. Lärare eller hantverkare? Om betydelsen av yrkeslärares yrkesidentifikation för vad de värderar som viktig kunskap på Bygg- och anläggningsprogrammet: [Teacher or craftsman? The importance of vocational teachers’ professional identification for what they regard as important knowledge in the Building and construction programme]. Nordic Journal of Vocational Education and Training. 7, 1 (Aug. 2017), 64–87. DOI:https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.177164.