[1]
Gustavsson, S., Messina Dahlberg, G. and Berglund , I. 2020. Digitala körsimulatorer i yrkesutbildning: Utmaningar och möjligheter: [Digital driving simulators in vocational education: Challenges and opportunities]. Nordic Journal of Vocational Education and Training. 10, 1 (Jun. 2020), 108–136. DOI:https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.20101108.