[1]
Karlsudd, P. 2018. Att problematisera ”problemet”: Bedömning och utveckling av problemformuleringar i lärarutbildningens självständiga arbeten: [To problematize the ’problem’: Assessment and development of problem formulations in independent theses projects in teacher education]. Nordic Journal of Vocational Education and Training. 8, 1 (Jan. 2018), 1–22. DOI:https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.18811.