[1]
Sarastuen, N.K. 2020. Som å ta av seg verktøybeltet: Kontraster og metaforer i overgangen fra fagarbeid til yrkesfaglærerutdanning: [Leaving the tool belt behind: Contrasts and metaphors in the transition from vocational work to vocational teacher education]. Nordic Journal of Vocational Education and Training. 10, 2 (May 2020), 63–80. DOI:https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2010263.