[1]
Thun, S., Thøring, L. and Øyum, L. 2021. Et kvalifisert utdanningsvalg for dagens ungdom: Resultater fra et innovasjons-samarbeid mellom en ungdomsskole, en videregående skole og en bedrift: [A qualified education choice for today’s youth: Results from an innovative collaboration between one lower secondary school, upper secondary school and industrial company]. Nordic Journal of Vocational Education and Training. 11, 1 (Apr. 2021), 71–96. DOI:https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2111171.