[1]
Lundgren, M., Fändrik, A.K. and Nerström, N. 2018. Kollegial professionsutveckling för skolledare och lärare inom gymnasial yrkesutbildning: En fallstudie av en forskningscirkel. Nordic Journal of Vocational Education and Training. 8, 2 (Oct. 2018), 1–21. DOI:https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.18821.