[1]
Rokkones, K.L., Stjern, B., Strand, Åse and Utvær, B.K. 2018. Yrkesfaglig praksis i bachelorutdanningen for yrkesfaglærere: En kartlegging av studentenes erfaringer: [Vocational practice in bachelor education for vocational teachers: A survey of the students’ experiences]. Nordic Journal of Vocational Education and Training. 8, 2 (Oct. 2018), 48–70. DOI:https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.188248.