[1]
Hellne-Halvorsen, E.B. 2019. To kontekster - to skrivepraksiser? Skriving i skole og bedrift i fag- og yrkesopplæringen: [Two contexts – two writing practices? Writing in school and enterprises of Technical and Vocational Education and Training]. Nordic Journal of Vocational Education and Training. 9, 1 (Apr. 2019), 43–65. DOI:https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.199143.