[1]
Wärvik, G.-B. 2011. Tvingande styrningsideal i en marknadsutsatt utbildning för vuxna?. Nordic Journal of Vocational Education and Training. 1, 1 (May 2011), 1–13. DOI:https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.11v1i1a2.