[1]
Schwencke, E. and Larsen, A.K. 2011. Spenningsfeltet mellom “nytte” for bedriften og “frirom” for studenten - Et samarbeidsprosjekt mellom skole og arbeidsliv for gjensidig påvirkning og ønske om forandring. Nordic Journal of Vocational Education and Training. 1, 1 (May 2011), 1–14. DOI:https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.11v1i1a3.