[1]
Inglar, T. 2011. Yrkesfaglærere og elever i et globalisert samfunn - deres utvikling og ontologiske sikkerhet. Nordic Journal of Vocational Education and Training. 1, 1 (May 2011), 1–16. DOI:https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.11v1i1a4.