[1]
Amble, N. 2013. Mestring og organisering i arbeid med mennesker - Om bra arbeid for grepa damer. Nordic Journal of Vocational Education and Training. 3, 1 (Sep. 2013), 1–2. DOI:https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.13v3i1a1.