[1]
Aakre, B.M. 2013. Vurderingspraksis i yrkesfag. Nordic Journal of Vocational Education and Training. 3, 1 (Sep. 2013), 1–15. DOI:https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.13v3i1a2.