[1]
Bongo, M.A. 2013. Implementering av Kunnskapsløftet Samisk (LK06S) innenfor to yrkesfaglige programmer på en samisk videregående skole. Nordic Journal of Vocational Education and Training. 3, 1 (Sep. 2013), 1–12. DOI:https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.13v3i1a3.