[1]
Aakre, B.M. 2013. Yrkesforberedelse eller fagopplæring med fagbrev? Med design og håndverk som kontekst. Nordic Journal of Vocational Education and Training. 3, 1 (Sep. 2013), 1–20. DOI:https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.13v3i1a4.