[1]
von Schantz Lundgren, I., Lundgren, M. and Svensson, V. 2013. Learning study i gymnasial yrkesutbildning – En fallstudie från ett hantverksprogram. Nordic Journal of Vocational Education and Training. 3, 1 (Sep. 2013), 1–16. DOI:https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.13v3i1a6.