[1]
Spetalen, H. and Sannerud, R. 2013. Erfaringer med bruk av simulering som transferstrategi. Nordic Journal of Vocational Education and Training. 3, 1 (Sep. 2013), 1–17. DOI:https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.13v3i1a7.