[1]
Spetalen, H. 2014. Yrkesfaglæreren - Ny rolle, nye utfordringer. Nordic Journal of Vocational Education and Training. 4, 1 (Apr. 2014), 1–9. DOI:https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.14v4i1a1.