[1]
Spetalen, H., Johansen, E.M. and Johnsen, K.L. 2014. Kvalifisering til læretid - Ikke bare et spørsmål om teori eller praksis i skoleopplæringen. Nordic Journal of Vocational Education and Training. 4, 1 (Apr. 2014), 1–11. DOI:https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.14v4i1a2.