[1]
Småland Goth, U. and Schøn, E. 2014. “Learning by doing…” “Studentbedrift” som pedagogisk tilnærming til entreprenørskap i yrkesfaglærerutdannelsen. Nordic Journal of Vocational Education and Training. 4, 1 (Apr. 2014), 1–22. DOI:https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.14v4i1a3.