[1]
Sylte, A.L. 2014. Vurdering for yrkesrelevant opplæring. Nordic Journal of Vocational Education and Training. 4, 1 (Apr. 2014), 1–18. DOI:https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.14v4i1a4.