[1]
Johansson Mahic, M. and Skyvell Nilsson, M. 2014. Att forma en medarbetare eller att undervisa en student. Nordic Journal of Vocational Education and Training. 4, 2 (Nov. 2014), 1–12. DOI:https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.14v4i2a4.