[1]
Aakre, B.M. 2015. Maritim utdanning i lys av globaliseringen. Nordic Journal of Vocational Education and Training. 5, 1 (Feb. 2015), 1–11. DOI:https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.15v5i1a2.