[1]
Stousland, H. and Witsø, H. 2015. Er stasjonsopplæring i videregående skole en metode som er egnet til å støtte yrkesfageleven i vurdering av egen læring?. Nordic Journal of Vocational Education and Training. 5, 1 (Feb. 2015), 1–16. DOI:https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.15v5i1a4.