[1]
Tyson, R. 2016. Yrkesutbildning eller yrkesbildning: vad lär vi oss egentligen? En introduktion till empirisk yrkesbildningsdidaktik: [Vocational Bildung or Vocational training: what do we really learn? An introduction to empirical vocational Bildung didactics]. Nordic Journal of Vocational Education and Training. 6, 2 (Sep. 2016), 1–16. DOI:https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.16621.