[1]
Garmannslund, P.E. and Witsø, H. 2017. Lærings- og arbeidsvaner hos lærlinger: [Learning and work habits among apprentices]. Nordic Journal of Vocational Education and Training. 7, 1 (Jun. 2017), 23–41. DOI:https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.177123.