[1]
Spetalen, H. 2017. Grunnleggende ferdigheter for arbeidslivet? Bruk og betydning i restaurant- og matfagyrker: [Basic skills for working life? Use and importance in restaurant and food processing occupations]. Nordic Journal of Vocational Education and Training. 7, 1 (Aug. 2017), 88–112. DOI:https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.177188.