[1]
Andersson, P. 2020. Fastighetsskötares erfarenheter av validering: [Caretakers experiences of validation]. Nordic Journal of Vocational Education and Training. 10, 3 (Sep. 2020), 29–44. DOI:https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2010329.