[1]
Reegård, K. 2020. Når lærlingen møter arbeidslivets vurderingslogikk: Yrkessosialisering i det norske salgsfaget: [The apprentice’s encounter with the assessment logic of working life: Vocational socialisation in the Norwegian sales trade]. Nordic Journal of Vocational Education and Training. 10, 3 (Oct. 2020), 67–82. DOI:https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2010367.