[1]
Wyszynska Johansson, M. 2021. ”Du har skött dig bra”: Återkoppling inom arbetsplatsförlagt lärande utifrån yrkeselevers upplevda läroplan: [‘You’re doing good’: Feedback in workplace-based learning from a perspective of the experienced curriculum]. Nordic Journal of Vocational Education and Training. 10, 3 (Jan. 2021), 99–121. DOI:https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2010399.