[1]
Gåfvels, C. 2021. Yrkesbevis för godkänt yrkesprov i floristutbildning: [Professional certificate in floristry education]. Nordic Journal of Vocational Education and Training. 10, 3 (Feb. 2021), 122–137. DOI:https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.20103122.