[1]
Hiim, H. 2020. Å vurdere yrkeskompetanse: Hva er yrkeskompetanse, og hvordan kan den vurderes? [Evaluating vocational competence: What is vocational competence, and how can it be evaluated?]. Nordic Journal of Vocational Education and Training. 10, 3 (Oct. 2020), 45–66. DOI:https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2010345.