[1]
Dahlback, J., Olstad, H.B., Sylte, A.L. and Wolden, A.-C. 2018. Utfordringer og muligheter i møtepunktet mellom yrkesfaglærerutdanningen og praksis i videregående skole: [Challenges and opportunities in the meeting point between vocational teacher education and upper secondary school practice]. Nordic Journal of Vocational Education and Training. 8, 3 (Dec. 2018), 57–77. DOI:https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.188357.