[1]
Walkert, M. 2019. Kvalitetsutveckling av digitala trepartssamtal i svensk yrkeslärarutbildning: [Quality development of digital trialogues in Swedish vocational teacher education]. Nordic Journal of Vocational Education and Training. 8, 3 (Jan. 2019), 160–174. DOI:https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.1883160.