[1]
Andersén, A., Asghari, H. and Petersson, M. 2019. Yrkesämnesdidaktik på universitet: Mål, innehåll, arbetssätt och examination: [Vocational subject didactics at university: Learning goals, content, working methods and exams]. Nordic Journal of Vocational Education and Training. 8, 3 (Jan. 2019), 98–123. DOI:https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.188398.