[1]
Lagercrantz All, K., Pettersson, J. and Teräs, M. 2018. Uppgifter som medierande artefakter inom yrkeslärarutbildningen: [Assignments as mediating artefacts in vocational teacher education]. Nordic Journal of Vocational Education and Training. 8, 3 (Dec. 2018), 78–97. DOI:https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.188378.