[1]
Gustavsson, S., Henning Loeb, I. and Kvarnemo, C. 2018. Lärande för hållbar utveckling i yrkeslärarutbildning: [Learning for sustainable development in vocational teacher education]. Nordic Journal of Vocational Education and Training. 8, 3 (Dec. 2018), 19–35. DOI:https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.188319.