[1]
Lyckander, R.H. 2022. Å tilrettelegge for elevenes yrkesinteresser: En surveystudie av yrkesfaglærernes kompetanse i yrkesdifferensiert opplæring: [A survey study of vocational teachers’ competence for differenti-ated teaching adjusted to students’ vocational interest]. Nordic Journal of Vocational Education and Training. 12, 2 (Apr. 2022), 24–49. DOI:https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2212224.