[1]
Annerberg, A. and Fändrik, A.K. 2019. Att vetenskapligt förankra ett yrkeslärarprogram: Erfarenheter från ett utvecklingsprojekt: [Developing a scientific foundation in vocational teacher education: Experiences from a Swedish project]. Nordic Journal of Vocational Education and Training. 8, 3 (Jan. 2019), 124–140. DOI:https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.1883124.