[1]
Johnsen, K.L. and Hiim, H. 2021. Å utvikle yrkeskompetanse gjennom arbeidslivspraksis i helsesekretærutdanningen: [Developing vocational competence through working life practice in medical secretary education]. Nordic Journal of Vocational Education and Training. 11, 1 (Jan. 2021), 1–20. DOI:https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.211111.