[1]
Johansson, M. and Palla, M. 2014. Att bedöma lärarstudenters yrkesskicklighet. Nordic Journal of Vocational Education and Training. 4, 2 (Nov. 2014), 1–13. DOI:https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.14v4i2a7.