[1]
Sjöberg, D., Karp, S. and Söderström, T. 2014. Vad var det som hände? Efterbearbetning av en simulering för utvecklande av professionell kunskap hos polisstudenter. Nordic Journal of Vocational Education and Training. 4, 2 (Nov. 2014), 1–11. DOI:https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.14v4i2a8.