[1]
Iversen, J.V. and Hammer Johannessen, W. 2023. Utvikling av profesjonskompetanse: Estetiske læreprosesser i yrkesfaglærerutdanning: Developing professional competence: Aesthetic learning processes in vocational teacher education. Nordic Journal of Vocational Education and Training. 13, 2 (Oct. 2023), 26–44. DOI:https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2313226.