[1]
Berntsen, S.K. and Skonhoft Johannesen, H. 2023. Fra logg til blogg: Yrkesfaglæreres digitale kompetanseutvikling gjennom designbasert praktikerforskning: [From log to blog: Vocational teachers’ digital competence development through design-based practitioner research]. Nordic Journal of Vocational Education and Training. 13, 1 (Apr. 2023), 28–53. DOI:https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2313128.