[1]
Hanssen, G. 2023. Opplevelse av sammenheng i fag- og yrkesopplæring: Et longitudinelt perspektiv: [Sense of coherence in vocational education and training: A longitudinal perspective]. Nordic Journal of Vocational Education and Training. 13, 2 (Sep. 2023), 1–25. DOI:https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.231321.