[1]
Asghari, H. and Berglund, I. 2020. Svensk yrkeslärarutbildning efter reformen 2011: Lärarstudenters uppfattningar om antagning, VFU och läraranställning: [Swedish vocational teacher education after the reform 2011: Teacher students’ perceptions of admission, practicum internship and teacher appointment]. Nordic Journal of Vocational Education and Training. 10, 2 (May 2020), 21–43. DOI:https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2010221.