(1)
Berglund, I. Yrkeslärares bedömningar I gränslandet Mellan Skola Och Arbetsliv: Utifrån Studier Av Svensk Gymnasial lärlingsutbildning: [VET teachers’ Assessments in the Borderland Between School and Work: Based on Studies of Swedish Upper Secondary Apprenticeship Education]. NJVET 2020, 10, 83-98.