(1)
Nylund, M.; Gudmundson, B. Lärare Eller Hantverkare? Om Betydelsen Av yrkeslärares Yrkesidentifikation för Vad De värderar Som Viktig Kunskap På Bygg- Och anläggningsprogrammet: [Teacher or Craftsman? The Importance of Vocational teachers’ Professional Identification for What They Regard As Important Knowledge in the Building and Construction Programme]. NJVET 2017, 7, 64-87.